Op de Uitloop-ALV van 2 mei 2023 heeft het 37ste bestuur haar beleidsplan en begroting gepresenteerd! De notulen van deze ALV zijn hiernaast te vinden!