Bestuur 2020 – 2021 o.d.z. “Nog geheim

Manon Jansen
Voorzitter
voorzitter@ussvsoftijs.nl
+31 6 47593914


Cassimy van Neerven
Secretaris
secretaris@ussvsoftijs.nl
+31 6 31288994

Joost Smeets
Penningmeester
penningmeester@ussvsoftijs.nl
+31 6 10573677

Iris van Wijk
Wedstrijdsecretaris
wedstrijdsecretaris@ussvsoftijs.nl
+31 6 40174249


Jacco Groen
PR-commissaris
pr@ussvsoftijs.nl
+31 6 19441749

Annemiek Nieuwhof
Commissaris technisch kader
technischkader@ussvsoftijs.nl
+31 6 83087333