Het draaiend houden van Softijs is een hoop werk. Omdat het bestuur uit slechts zes personen bestaat worden zij ondersteund door verschillende commissies, met elk hun eigen taak. Binnen deze commissies is jouw inbreng van harte welkom! Wil je plaatsnemen in één van de volgende commissies? Neem dan contact op met de secretaris via secretaris@ussvsoftijs.nl

De activiteitencommissie (Actie) zet feesten neer en organiseert allerlei (sportieve) activiteiten naast de trainingen, zoals een muziekavond, kroegentocht, taartenbakwedstrijd, enzovoorts!

Dit jaar bestaat de Actie uit de volgende personen:

 • Alie Weever
 • Anna Bundalo
 • Boris de Groot
 • Ronald van der Woude
 • Rutger Remmers
 • Joost Smeets

Mail: actie@ussvsoftijs.nl

De beleidsadviescommissie geeft het bestuur, gevraagd en ongevraagd, advies. Tevens houden zij de langetermijnvisie van de vereniging in de gaten. Deze commissie bestaat meestal voornamelijk uit oud-bestuursleden.

De beleidsadviescommissie bestaat dit jaar uit de volgende personen:

 • Danique Ammerlaan
 • Matthijs Beerepoot
 • Mirte Linthorst
 • Stijn Visser
 • Tessa Roeven
 • Wouter Kelderman

Mail: beleidsadvies@ussvsoftijs.nl

Elk jaar vindt tussen kerst en oud & nieuw het binnenlandkamp plaats. Tijdens dit kamp vertrekken we met een grote groep Softies naar een ijsbaan elders in het land. We verblijven dan in een accommodatie dicht bij de ijsbaan en staan overdag op de schaats onder leiding van verschillende trainers. ’s Avonds is er tijd voor gezelligheid en speciale activiteiten. De Binnenlandkampcommissie (BIKcie) zorgt er voor dat er elk jaar weer een topkamp georganiseerd wordt.

Dit jaar bestaat de BIKcie uit de volgende personen:

 • Anna Bundalo
 • Gert Top
 • Laura Ammerlaan
 • Ronald van der Woude
 • Jacco Groen
 • Stijn Visser

Mail: bik@ussvsoftijs.nl

Nederland is misschien wel het grootste schaatsland ter wereld, maar voor de mooiste schaatsplekjes moet je vaak in het buitenland zijn. Denk bijvoorbeeld aan Collalbo, Zakopane, Baselga di Piné, Inzell of het Vikingschip in Hamar. De Buitenlandkampcommissie (BUKcie) organiseert elk jaar in februari een trainingskamp van een week op één van de mooiste banen in het buitenland.

Dit jaar bestaat de BUKcie uit de volgende personen:

 • Joris Stevers
 • Jurrian van de Kraats
 • Lisanne Jansen
 • Martijn Vermist
 • Martijn Makaske
 • Martijn Mol
 • Manon Jansen

Mail: buk@ussvsoftijs.nl

De fietscommissie (Fietscie) verzorgt vanaf het voorjaar op dinsdagavond de fietstraining. Daarnaast wordt door de commissie meestal een aantal andere activiteiten georganiseerd, zoals een stadsbarreltocht, pannenkoekentocht of andere toertocht.

De Fietscie bestaat dit jaar uit de volgende personen:

 • Anniek Schotman
 • Bas Verseveldt
 • Fedor van der Laan
 • Jamie Lensen
 • Judith Jansen
 • Steven Kelderman
 • Jacco Groen

Mail: fietscommissie@ussvsoftijs.nl

De flitscommissie (Flitscie) is verantwoordelijk voor het maken van beeldmateriaal tijdens activiteiten. Maar ook voor het verwerken van dit beeldmateriaal.

Dit jaar bestaat de Flitscie uit de volgende personen:

 • Bas Verseveldt
 • Boris de Groot
 • Fleur Steentjes
 • Frederieke Jansen
 • Wouter Kelderman
 • Annemiek Nieuwhof

Mail: flitscie@ussvsoftijs.nl

De goededoelencommissie heeft als doel activiteiten te organiseren voor en met een goed doel. Zo organiseerde zij afgelopen jaren een rozenactie met valentijn en een kerstdiner om geld op te halen voor een goed doel. Deze commissie is relatief nieuw binnen Softijs waardoor er veel ruimte is voor leuke eigen ideeën!

De goededoelencommissie bestaat dit jaar uit de volgende personen:

 • Anke de Groot
 • Annick Aarsen
 • Fleur Steentjes
 • Leonie Visser
 • Sacha Reijers
 • Cassimy van Neerven

Mail: goededoelencie@ussvsoftijs.nl

De hardloopcommissie (Hardloopcie) verzorgt in de zomer op de maandagavond de intervaltraining. Hiernaast is deze commissie er verantwoordelijk voor dat er elk jaar een team van Softijs aan de start staat van de Batavierenrace. Ook voor andere hardloopwedstrijden zet de hardloopcommissie zich in, waaronder de Veluweloop en de Pheidippidesloop.

De Hardloopcie bestaat dit jaar uit de volgende personen:

 • Boris Petersen
 • Glenn Melis
 • Joris Stevers
 • Leonie Visser
 • Lisanne Jansen
 • Wouter Kelderman
 • Manon Jansen

Mail: hardloopcommissie@ussvsoftijs.nl

De introductiecommissie (Introcie) is verantwoordelijk voor het zomerintrokamp (ZIK) en andere activiteiten voor nieuwe leden. ZIK is misschien wel het enige kamp in het jaar waarbij niet of nauwelijks getraind wordt, voor het schaatsen althans. De Introcie organiseert dit spetterende kamp elk jaar. Daarnaast organiseren ze nog enkele andere activiteiten, zodat de nieuwe leden de kans krijgen om elkaar en de andere leden te leren kennen.

Dit jaar bestaat de Introcie uit de volgende personen:

 • Marije Haakma
 • Martijn Vermist
 • Rutger Remmers
 • Simone Vogelaar
 • Wouter Kelderman
 • Iris van Wijk

Mail: introcie@ussvsoftijs.nl

De kascommissie (Kasco) ziet er op toe dat de penningmeester zijn of haar werk goed doet, door bijvoorbeeld de begroting te beoordelen en eens in de paar maanden de boekhouding te controleren. Naast de controle, biedt de Kasco ook ondersteuning aan de penningmeester.

De Kasco bestaat dit jaar uit de volgende personen:

 • Hanna Jonker
 • Lars de Jong
 • Wouter Kelderman

Mail: kasco@ussvsoftijs.nl

De promotiecommissie (Promocie) is het hele jaar actief met het zoeken naar nieuwe leden. Hoe? Met posters, flyers, open trainingen, de UIT-dagen, spandoeken, enzovoorts! Daarnaast zorgen ze ervoor dat Softijs als studentenschaatsvereniging in Utrecht bekend blijft en nog bekender wordt.

Dit jaar bestaat de Promocie uit de volgende personen:

 • Anna Bundalo
 • Anke de Groot
 • Kato Siebenga
 • Mirjam Kraakman
 • Noor van Seggelen
 • Jacco Groen

Mail: promo@ussvsoftijs.nl

De redactie houdt zich bezig met het samenstellen van het verenigingsblad, de N’Icetalk: van het innen van stukjes en verzamelen van leuke uitspraken, tot het verzorgen van de lay-out, stencillen, rapen, stressen en versturen!

Dit jaar bestaat de redactie uit de volgende personen:

 • Boris de Groot
 • Danique Ammerlaan
 • Emma Hennink
 • Hidde van de Beek
 • Loes Berkhof
 • Matthijs Beerepoot
 • Nienke Hinsenveld
 • Frederieke Jansen
 • Annemiek Nieuwhof

Mail: redactie@ussvsoftijs.nl

Om het schaatsgevoel in de zomer een beetje te behouden is de skeelercommissie (Skeelercie) actief. De Skeelercie verzorgt de skeelertrainingen op de donderdagavond en organiseert (deelname aan) tochten. De afgelopen jaren verschenen ze bijvoorbeeld met een groep Softies aan de start van de 24 uur van Le Mans of reden ze voor het goede doel KiKa een race. Dus bind die wieltjes onder en kom ook!

Dit jaar bestaat de Skeelercie uit de volgende personen:

 • Anouk Eggink
 • Jaap Jelle Ovelgönne
 • Reitze Ovelgönne
 • Sanne Albers
 • Eline Kuijt 
 • Manon Jansen

Mail: skeelercommissie@ussvsoftijs.nl

De Technische Commissie zorgt voor een doorlopende lijn in de trainingen van Softijs. Dit gebeurt door het opstellen van trainingsschema’s en het ondersteunen van de trainers in de breedste zin van het woord. Hiermee worden de trainingen van Softijs tot een hoger niveau getild.

De Technische Commissie bestaat dit jaar uit de volgende personen:

 • Emil Löwik
 • Hidde van de Beek
 • Jurjen Westenberg
 • Jurrian van de Kraats
 • Martijn Vermist
 • Annemiek Nieuwhof
 • Iris van Wijk

Mail: technischecommissie@ussvsoftijs.nl

De wedstrijdcommissie (Wedcie) organiseert het InterUniversitair Toernooi (samen met D.S.S.V. ELS) en het Nederlands Studenten Kampioenschap van Softijs. De ideale gelegenheid om het in een officiële wedstrijd op te nemen tegen de andere Softies of studenten van andere studentenschaatsverenigingen!

Dit jaar bestaat de Wedcie uit de volgende personen:

 • Jurjen Westenberg
 • Laura Ammerlaan
 • Marije Haakma
 • Mirte Linthorst
 • Stijn Visser
 • Tessa Roeven
 • Iris van Wijk

Mail: wedstrijdcommissie@ussvsoftijs.nl