Het draaiend houden van Softijs is een hoop werk. Omdat het bestuur uit slechts zes personen bestaat worden zij ondersteund door verschillende commissies, met elk hun eigen taak. Binnen deze commissies is jouw inbreng van harte welkom! Wil je plaatsnemen in één van de volgende commissies? Neem dan contact op met de secretaris via secretaris@ussvsoftijs.nl

Het werk in een commissie is erg leuk en gezellig, je werkt samen met mede-Softies toe naar een doel. Houd er wel rekening mee dat het best wat werk kan zijn, maar het is goed te doen naast studie en/of werk! Bij elke commissie staat ook beschreven wat piekmomenten van de commissie zijn, dus momenten wanneer de commissie op zijn drukst is. 

De activiteitencommissie (Actie) zet feesten neer en organiseert allerlei (sportieve) activiteiten naast de trainingen, zoals een talentenavond, kroegentocht, karaokeavond, enzovoorts! Deze commissie is het hele jaar door actief, en heeft rondom activiteiten die het organiseert piekmomentjes. Wanneer deze activiteiten georganiseerd worden en hoeveel dat er zijn, is door de commissie te bepalen.

Dit jaar bestaat de Actie uit de volgende personen:

 • Chantal Maurits
 • Joris Stevers
 • Kirsten ter Wisscha
 • Lisa Feenstra
 • Jelmer Vlaming
 • Wouter Kelderman
 • Marijke de Jong

Mail: activiteitencommissie@ussvsoftijs.nl

De beleidsadviescommissie geeft het bestuur, gevraagd en ongevraagd, advies. Tevens houden zij de langetermijnvisie van de vereniging in de gaten. Deze commissie bestaat meestal voornamelijk uit oud-bestuursleden.

De beleidsadviescommissie bestaat dit jaar uit de volgende personen:

 • Boris de Groot
 • Cassimy van Neerven
 • Loes Berkhof
 • Laura Ammerlaan
 • Wouter Kelderman

Mail: beleidsadviescommissie@ussvsoftijs.nl

Elk jaar vindt tussen kerst en oud & nieuw het binnenlandkamp plaats. Tijdens dit kamp vertrekken we met een grote groep Softies naar een ijsbaan elders in het land. We verblijven dan in een accommodatie dicht bij de ijsbaan en staan overdag op de schaats onder leiding van verschillende trainers. ’s Avonds is er tijd voor gezelligheid en speciale activiteiten. De Binnenlandkampcommissie (BIKcie) zorgt er voor dat er elk jaar weer een topkamp georganiseerd wordt. De BIKcie heeft een duidelijk piekmoment in december.

Dit jaar bestaat de BIKcie uit de volgende personen:

 • Boris de Groot
 • Bram Bos
 • Jort Koedijk
 • Miriam de Ruiter
 • Romi Roest
 • Myra Canoij
 • Carien Hoppenreijs

Mail: bikcommissie@ussvsoftijs.nl

Nederland is misschien wel het grootste schaatsland ter wereld, maar voor de mooiste schaatsplekjes moet je vaak in het buitenland zijn. Denk bijvoorbeeld aan Collalbo, Zakopane, Chemnitz, Baselga di Piné, Inzell of het Vikingschip in Hamar. De Buitenlandkampcommissie (BUKcie) organiseert elk jaar in februari een trainingskamp van een week op één van de mooiste banen in het buitenland. In deze week wordt er geschaatst, maar daarnaast is er ook veel ruimte voor andere gezellige/sportieve activiteiten! De BUKcie kent een groot piekmoment in januari/eerste helft februari.

Dit jaar bestaat de BUKcie uit de volgende personen:

 • Diederik Roest
 • Fedor van der Laan
 • Femke Huis in ‘t Veld
 • Gert Top
 • Kirsten Ter Wisscha
 • Sacha Reijers
 • Celine van der Vinne

Mail: bukcommissie@ussvsoftijs.nl

De fietscommissie (Fietscie) verzorgt vanaf het voorjaar op maandagavond de fietstraining. Daarnaast wordt door de commissie meestal een aantal andere activiteiten georganiseerd, zoals een stadsbarreltocht, pannenkoekentocht of baanwielrennen. De Fietscie is echt actief vanaf het voorjaar. Daarbuiten kunnen nog activiteiten georganiseerd worden als de commissie dat leuk vindt (denk bijvoorbeeld aan baanwielrennen). Een echt piekmoment heeft de Fietscie niet, de drukte is redelijk constant in het zomerseizoen. In het winterseizoen is het rustig.

De Fietscie bestaat dit jaar uit de volgende personen:

 • Anniek Schotman
 • Friso Rip
 • Wietske de Jager
 • Luuk Achterberg
 • Roos Bruins Slot
 • Carien Hoppenreijs

Mail: fietscommissie@ussvsoftijs.nl

De flitscommissie (Flitscie) is verantwoordelijk voor het maken van beeldmateriaal tijdens alle activiteiten. Maar ook voor het verwerken van dit beeldmateriaal. Daarnaast maakt de Flitscie een jaarlijks flitscie-item met de foto’s van het verstreken jaar! De drukte van de Flitscie is redelijk verspreid, onder de commissie verdeel je wie welke activiteit vastlegt.

Dit jaar bestaat de Flitscie uit de volgende personen:

 • Myra Canoij
 • Elze de Jong
 • Jonna de Graaf
 • Eva Schotanus
 • Hugo Krul

Mail: flitscommissie@ussvsoftijs.nl

De goededoelencommissie (Goeccie) heeft als doel activiteiten te organiseren voor en met een goed doel. Zo organiseerde zij afgelopen jaren een rozenactie met Valentijn, een ruil- en cocktailavond en een kerstdiner om geld op te halen voor een goed doel. De commissie kent een piekmoment in december (rondom het veilingdiner) en februari (rondom de valentijsactie). Ook rondom andere activiteiten die de goeccie organiseert kan het iets drukker zijn.

De goededoelencommissie bestaat dit jaar uit de volgende personen:

 • Anke de Groot
 • Annick Aarssen
 • Marije Haakma
 • Noortje Langerhorst
 • Renske Kempen
 • Josephine Schipper
 • Isa Mecklenfeld

Mail: goededoelencommissie@ussvsoftijs.nl

De hardloopcommissie (Hardloopcie) verzorgt in de zomer op de dinsdagavond de intervaltraining. Hiernaast is deze commissie er verantwoordelijk voor dat er elk jaar een team van Softijs aan de start staat van de Batavierenrace (mei). Ook voor andere hardloopwedstrijden zet de hardloopcommissie zich in, waaronder de Veluweloop (oktober). De piekmomenten van deze commissie liggen dan ook rondom deze 2 evenementen!

De Hardloopcie bestaat dit jaar uit de volgende personen:

 • Niene Iping
 • Luuk van der Vlerk
 • Joris Stevers
 • Wietske de Jager
 • Floris Erwich
 • Mette Westra
 • Hugo Krul

Mail: hardloopcommissie@ussvsoftijs.nl

De introductiecommissie (Introcie) is verantwoordelijk voor het introkamp en andere activiteiten voor nieuwe leden. Het introkamp is misschien wel het enige kamp in het jaar waarbij niet of nauwelijks getraind wordt, voor het schaatsen althans. De Introcie organiseert dit spetterende kamp elk jaar. Daarnaast organiseren ze nog enkele andere activiteiten, zodat de nieuwe leden de kans krijgen om elkaar en de andere leden te leren kennen. Het piekmoment van de commissie ligt vooral rondom september/oktober, de periode waarin we de nieuwe leden verwelkomen en het kamp organiseren. 

Dit jaar bestaat de Introcie uit de volgende personen:

 • Carlijn van de Kam
 • Daniek Meul
 • Donna Slaman
 • Kirsten Terwisscha
 • Loes Berkhof
 • Hugo Krul

Mail: introductiecommissie@ussvsoftijs.nl

De kascommissie (Kasco) ziet er op toe dat de penningmeester zijn of haar werk goed doet, door bijvoorbeeld de begroting te beoordelen en eens in de paar maanden de boekhouding te controleren. Naast de controle, biedt de Kasco ook ondersteuning aan de penningmeester.

De Kasco bestaat dit jaar uit de volgende personen:

 • Boris de Groot
 • Romi Roest
 • Wouter Kelderman

Mail: kascommissie@ussvsoftijs.nl

De promotiecommissie (Promocie) is het hele jaar actief met het zoeken naar nieuwe leden. Hoe? Met posters, flyers, open trainingen, de UIT-dagen, spandoeken, enzovoorts! Daarnaast zorgen ze ervoor dat Softijs als studentenschaatsvereniging in Utrecht bekend blijft en nog bekender wordt. De piek van de promocie is rond de UITweek in de vakantie, maar je zorgt altijd dat het grootste deel al voor de vakantie gedaan is zodat je gewoon lekker op vakantie kunt! (behalve dan tijdens de UIT zelf ;))

Dit jaar bestaat de Promocie uit de volgende personen:

 • Joost Adams
 • Miriam de Ruiter
 • Rianne Olijerhoek
 • Mette Westra
 • Merel Koomen
 • Isa Mecklenfeld
 • Carien Hoppenreijs

Mail: promotiecommissie@ussvsoftijs.nl

De redactie houdt zich bezig met het samenstellen van het verenigingsblad, de N’Icetalk: van het innen van stukjes en verzamelen van leuke uitspraken, tot het verzorgen van de lay-out, stencillen, rapen, stressen en versturen! Elk jaar maakt de Redactie 4 à 5 edities met uiteenlopende thema’s en leuke stukjes. Super leuk om te verzamelen en later op terug te kijken! De piekmomenten van de Redactie liggen rondom elke nieuwe editie, maar wanneer de nieuwe editie uit komt is door de commissie zelf te bepalen.

Dit jaar bestaat de redactie uit de volgende personen:

 • Bas Verseveldt
 • Berry ten Hoeve
 • Jonna van der Graaf
 • Inge Rothuis
 • Sjoerd Groothuis
 • Liselotte Goderie
 • Yonathan Spaninks
 • Celine van der Vinne

Mail: redactie@ussvsoftijs.nl

De shorttrackcommissie (ShoCo) is een commissie die zich de afgelopen tijd bezig heeft gehouden met het opzetten van shorttracktrainingen vanuit Softijs. Deze zomer gaat het tweede shorttrackseizoen van start! Shorttrack binnen Softijs is nog in een opstartende fase, en een duidelijk piekmoment is dus ook nog moeilijk aan te geven. De trainingen zullen in elk geval in de zomer zijn!

De ShoCo bestaat uit de volgende personen:

 • Boris Petit
 • Hiltje Gerritsma
 • Sonia Schipper
 • Martijn Vermist
 • Marijke de Jong

Mail: shorttrackcommissie@ussvsoftijs.nl

Om het schaatsgevoel in de zomer een beetje te behouden is de skeelercommissie (Skeelercie) actief. De Skeelercie verzorgt de skeelertrainingen op de donderdagavond en organiseert (deelname aan) tochten. Zo rijden elk jaar een heel aantal Softies voor het goede doel KiKa een race. Sinds seizoen ’22-’23 organiseert de Skeelercie ook weer een skeelerkamp in juni. De piekmomenten van deze commissie zullen liggen rondom 24KiKa en het skeelerkamp begin juni. Dus bindt die wieltjes onder en kom ook!

Dit jaar bestaat de Skeelercie uit de volgende personen:

 • Anouk Eggink
 • Diederik Roest
 • Donna Slaman
 • Eline Kuijt
 • Saskia van der Vaart
 • Sacha de Boer
 • Lucas van der Sprong

Mail: skeelercommissie@ussvsoftijs.nl

De Technische Commissie zorgt voor een doorlopende lijn in de trainingen van Softijs. Dit gebeurt door het opstellen van trainingsschema’s en het ondersteunen van de trainers in de breedste zin van het woord. Hiermee worden de trainingen van Softijs tot een hoger niveau getild!

De Technische Commissie bestaat dit jaar uit de volgende personen:

 • Rutger Remmers
 • Sonia Schipper
 • Jurrian van de Kraats
 • Martijn Makaske
 • Martijn Vermist
 • Luuk van der Vlerk
 • Hugo Krul
 • Isa Mecklenfeld

Mail: technischecommissie@ussvsoftijs.nl

De veiligheidscommissie is de nieuwste commissie die Softijs kent! De commissie zet zich in voor veiligheid op en naast het ijs, onder andere door middel van het updaten van de EHBO-protocollen, maar ook door het aanprijzen van veiligheidsitems zoals de helm! Een echt duidelijk piekmoment heeft de veiligheidscommissie niet. Omdat het zo’n nieuwe commissie is, is veel nog vrij in te vullen!

De veiligheidscommissie bestaat uit:

 • Hiltje Gerritsma
 • Joost Smeets
 • Martijn Vermist
 • Rianne Olijerhoek
 • Rutger Remmers
 • Marijke de Jong

Mail: veiligheidscommissie@ussvsoftijs.nl

De website is de plek waar leden hun informatie kunnen vinden over alles wat met USSV Softijs te maken heeft en zich kunnen inschrijven voor de tofste activiteiten. Ook kunnen hier potentiële leden verliefd worden op de vereniging. Het is dus belangrijk dat de site goed wordt onderhouden. Ook ondersteunt de Webcie het bestuur bij vragen over de website. De huidige website wordt op dit moment helemaal opnieuw gebouwd. Lijkt het jou leuk om daarbij te helpen? Schrijf je dan zeker in voor de Webcie!

De Webcie bestaat dit jaar uit de volgende personen:

 • Joost Adams
 • Joris Stevers
 • Romi Roest
 • Wouter Kelderman
 • Lucas van der Sprong

Mail: websitecommissie@ussvsoftijs.nl

De wedstrijdcommissie (Wedcie) organiseert het SoftELS IUT (InterUniversitair Toernooi, samen met D.S.S.V. ELS) en het Nederlands Studenten Kampioenschap (NSK) van Softijs. Welk NSK dit is wordt elk jaar opnieuw verdeeld onder de andere studentenschaatsverenigingen van Nederland. De ideale gelegenheid om het in een officiële wedstrijd op te nemen tegen de andere Softies of studenten van andere studentenschaatsverenigingen. Ook organiseert de Wedcie in de zomer het Zomerdriekamp!

Dit jaar bestaat de Wedcie uit de volgende personen:

 • Stijn Visser
 • Mirte Neefjes
 • Niene Iping
 • Renske Beck
 • Rianne van Ginkel
 • Isa Mecklenfeld

Mail: wedstrijdcommissie@ussvsoftijs.nl

De Bob de Bouwcie zet zich in om voor allerlei activiteiten de benodigde attributen in elkaar te knutselen!

Dit jaar bestaat de Bob de bouwcie uit de volgende personen:

 • Anke de Groot
 • Fedor van der Laan
 • Lana van Veen
 • Maartje Drontman
 • Martijn Vermist
 • Rianne Olijerhoek
 • Stijn Visser
 • Wouter Kelderman
 • Celine van der Vinne

Mail: bouwcommissie@ussvsoftijs.nl