Naam *

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoonnummer

  E-mailadres *

  Geboortedatum *

  Machtiging

  Om betalingen makkelijk te laten verlopen werkt Softijs met een machtiging voor de jaarlijkse donateurgelden. De secretaris zal per mail contact opnemen om een machtiging te sturen, welke ingevuld dient te worden om het donateurschap definitief te maken. Wij zijn je hartelijk dankbaar voor je steun aan Softijs!