Ereleden

Dick Vervloet (oud-trainer USSF en Softijs)
Renger Witkamp (oud-bestuur en oud-trainer Softijs)
Onno Möller (oud-bestuur en oud-trainer Softijs)

Leden van verdienste

Antonie van Harteveld (trainer en commissielid Softijs)

Uit de brief waarin Antonie van Harteveld is aangedragen als lid van verdienste:

‘Op een mooie dag in mei (waarschijnlijk was het hartje oktober) was er een jonge man in de bloei van zijn leven (39 jaar) genaamd Antonie Harteveld die tot het lumineuze idee kwam zijn schaatsen onder te binden. Dat moest natuurlijk bij een vereniging gebeuren en waarom dan geen jonge bruisende vereniging? Zodoende werd de jonge Antonie lid van het net 10 jarige USSV Softijs. Niet dat we vandaag zijn leeftijd willen benadrukken, maar toch een opmerkelijk stap als je bedenkt dat er maar weinig leeftijdsgenoten zijn binnen de vereniging. Wie had toen kunnen voorspellen dat je zo lang lid zou worden, jij Antonie? De afgelopen jaren heb jij, Antonie, je met hart en ziel ingezet voor de studenten schaatsvereniging Softijs. Antonie, telkens weer zag jij de parvenu’s van onze vereniging afhaken, wanneer jij aankondigde om bij zonsopgang de Stille plas te verkennen, of de wateren bij Tienhoven… Toch blijf jij jaar in jaar uit weer onze studenten behoeden voor onveilig ijs en bovendien behoor jij al jaar en dag tot de fanatieke groep skeeleraars die Softijs rijk is. Wij, en ik denk dat ik nu namens de hele vereniging spreek, wij vinden dat je als niet-student je steentje meer dan hebt bijgedragen en hopen dat je dit nog vele jaren zult doen!’

Lars de Jong (trainer, oud-bestuur, commissielid Softijs)

Sinds 1 juni 2007 heeft hij op verschillende fronten een bijdrage geleverd aan de vereniging. Naast dat hij in 2012-2013 als Penningmeester in het 26e bestuur actief was, heeft hij ook veel bijgedragen aan verschillende commissies. Deze commissies betreffen de Promocommissie, Skeelercommissie, Kledingcommissie, Internetcommissie, Alumniecommissie en de Grafische commissie. Daarnaast is het belangrijk dat hij na zijn bestuursfunctie ook actief was in de Kascommissie en de Beleidsadviescommissie. In deze commissies had hij een belangrijke rol, ook al werden zijn meningen en standpunten niet altijd gewaardeerd. Ook wanneer Lars geen lid was van de commissies, heeft hij een duidelijke bijdrage geleverd aan het beleid en de financiële rapportage binnen de vereniging, door het geven van zijn standpunten tijdens de ALV’s die de afgelopen jaren zijn geweest. Natuurlijk zijn er meerdere leden die in veel commissies actief zijn of zijn geweest, maar Lars is naast deze commissies ook nog altijd actief als trainer tijdens de woensdagavondtrainingen van Softijs. Al met al geeft hij al meer dan 7 jaar training, waarin hij veel tijd steekt. Deze verschillende feiten zijn voor ons een optelsom geweest om Lars de Jong aan te dragen als Lid van Verdienste.