Hier vindt je het Huishoudelijk Regelement van U.S.S.V. Softijs zoals aangenomen op de Extra-ALV van 25 januari 2024.