Op 16 november 2023 heeft de halfjaarlijkse ALV van het 37ste plaatsgevonden! Hier is het halfjaarverslag en de halfjaarlijkse realisatie gepresenteerd, zijn er verschillende voorstellen aangenomen, en meerdere moties zijn ingediend!