Tijdens het 37ste bestuur is er door de veiligheidscommissie een EHBO protocol opgesteld. Ook is er een stroomschema gemaakt zodat de EHBO’ers weten hoe te handelen bij ongevallen.