Tijdens het 32ste bestuursjaar is er een meerjarenplan opgesteld. Dit richt zich op de bestuursjaren 33 t/m 37 (2019-2024).

Het meerjarenplan kun je hier inzien.