Tijdens de Wissel-ALV van 25 april 2024 heeft het 37ste bestuur hun (financieel) jaarverslag gepresenteerd, waarna ze zijn uitgeslagen. Het 38ste bestuur is vervolgens ingeslagen en zij hebben hun o.d.z. video laten zien! De notulen van deze vergadering zijn hier te vinden.