Op de Uitloop-ALV van 30 april 2024 heeft het 38ste bestuur haar beleidsplan en begroting gepresenteerd! De notulen van deze ALV zijn hiernaast te vinden! Notulen Uitloop-ALV d.d. 30 april 2024.