Op dinsdag 6 juli staat de extra Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland. Deze zal om 19:00 uur beginnen, met inloop vanaf 18:45 uur. Tijdens deze online ALV zal er gestemd worden over de aanvullende leden van de beleidsadviescommissie. Daarnaast zullen de vertrouwenscontactpersonen van U.S.S.V. Softijs zichzelf introduceren en zal de gedragscode worden behandeld. De agenda en stukken en de Zoomgegevens zijn te vinden in een mail die 22 juni is verzonden. Ben erbij en laat je stem horen!