Tijdens de Wissel-ALV van 25 april 2023 heeft het 36ste bestuur de afrekening en het jaarverslag gepresenteerd, waarna ze zijn uitgeslagen. Het 37ste bestuur is vervolgens ingeslagen! De notulen van deze vergadering zijn hier te vinden.