WEDSTRIJDREGLEMENT

Artikel 1 Het recht om deel te nemen

Artikel 1a Overige reglementen

Artikel 2 Deelname buiten mededinging

Artikel 3 Niet doorgaan van de wedstrijd

Artikel 4 Inschrijving

Artikel 5 Betaling

Artikel 6 Deelnemers

Artikel 7 Programmaonderdelen

Artikel 8 Loting

Artikel 9 Juryleden

Artikel 10 IJsbaanregels

Artikel 11 Titels

Artikel 12 Uitslag van de wedstrijd

Artikel 13 Schadevergoedingen, vernielingen en brassen

Artikel 14 Slotbepalingen

Artikel 1: Het recht om deel te nemen

Deelname aan alle door SSN georganiseerde, dan wel onder auspiciën van SSN georganiseerde, activiteiten zijn alleen toegankelijk voor:

 1. zij die als student staan ingeschreven aan een voltijdse dagopleiding aan een Nederlandse universiteit of een Nederlandse instelling van Hoger Beroeps Onderwijs, die meebetaalt aan de financiering van de kerntaken van SSN dan wel door een officieel vertegenwoordigend orgaan daarvan, of
 2. voor studenten, die weliswaar elders studeren, maar in het bezit zijn van een sportkaart van een instelling die de kerntaken via het sportcentrum meefinanciert, of
 3. zij, die maximaal een jaar voorafgaand aan de activiteit waarvoor de status “student” vereist is, voldeden aan het gestelde onder lid a en b.

De onder 1 t/m 3 genoemden moeten tevens minimaal de leeftijd van 16 jaren hebben bereikt en mogen niet ouder zijn dan 30 jaren ten tijde van het evenement.

Artikel 1a: overige reglementen

Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de NSSU en de SSN van toepassing. Deze zijn te raadplegen via de desbetreffende website.

Artikel 2: Deelname buiten mededinging

Degenen die zich opgeven en niet voldoen aan de eisen gesteld in Artikel 1, kunnen bij voldoende plaats meedoen buiten mededinging.

Artikel 3: Niet doorgaan van de wedstrijd

Het NSK wordt in overleg met het DB van SSN afgelast, indien er na de sluitingsdatum van de inschrijving, zich minder dan 15 (vijftien) deelnemers uit 6 (zes) erkende OSSO’s hebben ingeschreven.

Artikel 4: Inschrijving

De methode van inschrijven is als volgt:

 1. Inschrijven geschiet via ussvsoftijs.nl én via inschrijven.schaatsen.nl. De inschrijving opent op maandag 24 oktober 2019 om 12:00 uur en sluit op zaterdag 16 november 2019 om 12:00 uur.
 2. Na aanmelding verschijnt je naam direct op de voorlopige deelnemerslijst, de deelnemers worden na sluiting van de inschrijving geselecteerd. Er zal bij per afstand naar de tijden worden gekeken van het seizoen 2018-2019. Vervolgens naar de tijd op een afstand korter. Daarna naar de persoonlijke records op die afstanden respectievelijk. Tijden gereden tussen 1 september 2019 en 1 december 2019 zullen niet worden meegenomen 

Artikel 5: Betaling

Het inschrijfgeld wordt via de betreffende studentenschaatsvereniging verrekend.

Voor deelnemers die geen lid zijn van een studentenschaatsvereniging geldt dat het inschrijfgeld (en eventuele toeslagen) binnen twee weken nadat een verzoek tot betalen is gedaan moet worden betaald. Het geld moet worden overgemaakt naar NL77 RABO 0112 8954 17, t.n.v. U.S.S.V. Softijs, o.v.v. ‘NSK Afstanden 2019’ en de naam waaronder je bent ingeschreven. Kosteloos afmelden kan tot en met 16 november 2019, mochten er reserves zijn op de afstand waarvoor wordt afgemeld dan kan kosteloos afmelden ook.

Artikel 6: Deelnemers

 1. Er kunnen 120 deelnemers meedoen met de 500m, 1000m en 1500m voor de 3000m en 5000m zijn 20 startplekken. Het maximum aantal deelnemers per categorie is onder voorbehoud. Als het toernooi nadert kunnen die aantallen veranderen, omdat dan met de deelnemerslijst inzicht is verkregen in het waarschijnlijke schema van het toernooi.
 2. De deelnemers dienen zich een uur voor de aanvang van de wedstrijd aangemeld te hebben bij de aanmeldtafel.

Artikel 7: Programmaonderdelen

 1. Op zaterdag zal de wedstrijd om 20:15 beginnen en op zondag om 17:00.
 2. Op zaterdag rijden de dames de 500 en 1500 meter. Op zondag rijden zij een 1000 meter en de 3000 meter.
 3. Op zaterdag rijden de heren een 500 en 1500 meter. Op zondag rijden zij een 1000 meter en de 5000 meter.
 4. De samenstelling van de paren wordt op alle afstanden door loting bepaald.

Artikel 8: Loting

De loting zal door de organisatie worden gedaan. 

Artikel 9: Juryleden

Juryleden worden aangewezen door de organiserende instanties.

Artikel 10 – IJsbaanregels

Het ijs wordt vanaf het middenterrein betreden. Coaches dienen op te stappen aan de zijde van het coachvak. Coaches mogen alleen in het coachvak staan als hun rijder in de baan is. Ter hoogte van de start dient er vaart geminderd te worden op de inrijbaan!

Artikel 11: Titels

De winnaar van het kampioenschap voert de titel: “Nederlands Studentenkampioen Afstanden …. Schaatsen 2019″ met de desbetreffende afstand waarop deze persoon de snelste tijd heeft gereden.

Artikel 12: Uitslag van de wedstrijd

De uitslag wordt onmiddellijk na de wedstrijd bekend gemaakt. Daarnaast zal de uitslag na afloop ook te vinden zijn op ussvsoftijs.nl

Artikel 13 – Schadevergoedingen, vernielingen en brassen

Voor bij een wedstrijd ontstane schade is de organiserende vereniging niet aansprakelijk. Vernielingen toegebracht aan eigendommen van de ijsbaan zullen direct worden verhaald op desbetreffende personen/verenigingen. Tijdens de wedstrijd en prijsuitreiking is brassen verboden. Indien deze regel wordt overtreden, word je geschrapt uit eerdere uitslagen van de wedstrijd en word je uitgesloten van nog te rijden afstanden.

Artikel 14 – Slotbepalingen

De organisatie heeft te allen tijde het recht om dit wedstrijdreglement te wijzigen. In gevallen waar dit wedstrijdreglement niet voorziet, zal de organisatie van het NSK een besluit nemen. Voor baan- en wedstrijdreglementen wordt verwezen naar het reglement van de KNSB aangaande het langebaanschaatsen.