Home

Welkom op de homepagina van het GenDx NSK Sprint 2022-2023, dit jaar georganiseerd door U.S.S.V. Softijs! Op deze pagina vind je alle informatie die je moet weten over dit prachtige toernooi! 

Algemeen
De wedstrijd vindt plaats op 17 en 18 december op de Vechtsebanen in Utrecht. Beide dagen zullen de heren en dames een 500 meter en een 1000 meter rijden. Na deze vier afstanden zullen we weten wie de titel Nederlands Studenten Kampioen sprint 2022-2023 mee naar huis zal nemen. De wedstrijd is een Nederlands Studenten Kampioenschap en is daardoor alleen toegankelijk voor studenten. Er zijn enkele uitzonderingen en aanvullende eisen, deze kan je vinden op de site van de SSN. Studenten die maximaal 1 jaar afgestudeerd zijn mogen daarom ook nog meedoen. Het volledige wedstrijdreglement is hier te vinden

Er kunnen 100 tot 108 deelnemers meedoen en als de inschrijving vol is, zal er geselecteerd worden op de beste tijden op de 500 en 1000 meter vanaf vorig seizoen. Voor het uitgebreide wedstrijdreglementen kan je terecht op de site van de NSSU.

Overnachting
Als je wilt overnachten in Utrecht zijn er leden van Softijs die een plekje aanbieden om bij te overnachten. Hiervoor betaal je 5 euro zodat het lid van Softijs voor jou een ontbijtje kan regelen. 

Sluiting inschrijvingen
De inschrijving sluit op 10 december om 12.00u dit is tevens de kosteloze afmelddatum. Je kan je afmelden door een mail te sturen naar: wedstrijdcommissiesoftijs@gmail.com  Mocht je te laat afmelden en je plek wordt alsnog ingevuld door iemand op de reservelijst dan hoef je niet te betalen.

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt tussen de +-35 euro en voor ééndagerijder +-20 euro. Als je niet-lid van een Studenten Schaats Vereniging (SSV) bent, krijg je zodra de deelnemerslijst bekend is 7 dagen om het inschrijfgeld te betalen om de inschrijving definitief te maken. Voor SSV leden zal dit automatisch geregeld worden via de eigen vereniging. 

Meld je aan! Wij kijken er ontzettend naar uit om jullie te zien schaatsen in het mooie Utrecht!

In het kort:
Wat: GenDx NSK Sprint, 2x 500 en 1000m
Wanneer: 17 en 18 december 2022
Waar: Vechtsebanen Utrecht
Kosten: +-35 euro (+-20 euro voor ééndagerijders)
Max. aantal deelnemers: 100-108
Inschrijvingen open: 2 november 2022 12.00u
Kosteloos afmelden: 10 december 2022 24.00u

Aanmelden deelnemers

Op deze pagina kun je aanmelden voor het GenDx NSK Sprint 2022-2023.

Zodra je onderaan op “Inschrijven” drukt, word je automatisch doorgestuurd naar een tweede inschrijf pagina op inschrijven.schaatsen.nl . Hier dien je je nogmaals in te schrijven om je inschrijving compleet te maken. Doe je dit niet dan kunnen we jouw inschrijving niet meenemen en word je niet op de deelnemerslijst geplaatst.

  Voornaam *

  Achternaam *

  Bij welke categorie schaats je mee? *

  MannenVrouwen

  E-mail *

  Mobiel nummer *

  Relatienummer KNSB: *

  Van welke SSV ben je lid? *

  Doe je het hele weekend mee? (Deelnemers die twee dagen rijden hebben voorang en als je een dag rijdt doe je niet mee voor het klassement): *

  hele weeekendzaterdagzondag

  Wat is je seizoenstijd op de 500m. Vul 0:00,00 in als je geen tijd hebt staan. *

  Wat is je persoonlijk record op de 500m. Vul 0:00,00 in als je geen tijd hebt staan. *

  Wat is je seizoenstijd op de 1000m. Vul 0:00,00 in als je geen tijd hebt staan. *

  Wat is je persoonlijk record op de 1000m. Vul 0:00,00 in als je geen tijd hebt staan. *

  Aan welke universiteit of hogeschool studeer je? *

  In welke stad studeer je? *

  Studentnummer

  Indien je niet meer studeert. Welke datum ben je afgestudeerd?

  Woon je in Utrecht en bied je een slaapplaats aan? Je krijgt van elke persoon die blijft slapen 5 euro om ontbijt te regelen.*

  Ja, 1 persoonJa, 2 personenJa, 3 of meer personenNee

  Zoek je een slaapplaats in Utrecht? Je betaalt 5 euro aan de persoon waar je blijft slapen, zodat je een ontbijtje kan krijgen.*

  JaNee

  Overige opmerkingen

  Hier is ook de link van inschrijven.schaatsen.nl. inschrijvingen

  Deelnemerslijst

  Dit is de lijst van de deelnemers.

  Let op! Als je op deze lijst staat betekend dit dat je bent aangemeld. Dit betekend nog niet dat je mag deelnemen.

  Voornaam Vereniging Deelname
  Voornaam Vereniging Deelname
  No Record(s) Found
  David USSV Softijs hele weeekend
  Arthur DSSV ELS hele weeekend
  Joep DSSV ELS hele weeekend
  Bart DSSV ELS hele weeekend
  Kevin DSSV ELS hele weeekend
  Quinten DSSV ELS hele weeekend
  Alessandra DSSV ELS hele weeekend
  Eva ESSV Alcedo hele weeekend
  Sterre WSSV IJzersterk hele weeekend
  Wouter USSV Softijs hele weeekend
  Sybe DSSV ELS hele weeekend
  Lisa USSV Softijs hele weeekend
  Peter Paul USSV Softijs hele weeekend
  Roel ESSV Isis hele weeekend
  Fedor USSV Softijs hele weeekend
  Boris USSV Softijs hele weeekend
  Rutger ESSV Isis hele weeekend
  Joris USSV Softijs hele weeekend
  Rutger USSV Softijs hele weeekend
  Marijke USSV Softijs hele weeekend
  Boris USSV Softijs hele weeekend
  Bram USSV Softijs hele weeekend
  Niene USSV Softijs hele weeekend

  Aanmelden vrijwilligers

  Voor het organiseren van dit evenement zijn er veel vrijwilligers nodig. Vind jij het leuk om bij zo’n evenement bij te zijn, maar wil je liever niet schaatsen? Meld je dan aan als vrijwilliger! Zonder vrijwilligers zou dit prachtige evenement niet bestaan! Dus meld je snel aan!

  Als je op ‘inschrijven’ drukt word je door gelinkt naar inschrijven.schaatsen.nl. Hier hoef je niks te doen.

   Voornaam *

   Achternaam *

   E-mail *

   Mobiel nummer *

   Welke dagen wil je helpen? *

   zaterdagzondagbeiden dagen

   Overige opmerkingen

   Programma

   Zaterdag: je kan je van 18.45 tot 19.45 aanmelden. De wedstrijd begint om 20.15 en eindigt om 24u.

   Zondag: je kan je van 15.15 tot 16.15 aanmelden. De wedstrijd begint om 16.45 en eindigt om 20.30.

   Zie het programmaboekje die je via de mail hebt ontvangen voor het complete programma!

    

   Reglement NSK Sprint 2022

   Artikel 1: Het recht om deel te nemen

   Deelname aan alle door SSN georganiseerde, dan wel onder auspiciën van SSN georganiseerde, activiteiten zijn alleen toegankelijk voor:

   1. Zij die als student staan ingeschreven aan een voltijdse dagopleiding aan een Nederlandse universiteit of een Nederlandse instelling van Hoger Beroeps Onderwijs, die meebetaalt aan de financiering van de kerntaken van SSN en in het bezit zijn van sportkaart van een instelling die de kerntaken via het sportcentrum meefinanciert;
   2. Zij, die weliswaar elders studeren, maar in het bezit zijn van een sportkaart van een instelling die de kerntaken via het sportcentrum meefinanciert;
   3. Zij, die weliswaar niet vallen onder lid a en b van dit artikel, maar waarvoor de SSB een aparte afdracht betaald zoals vastgelegd in een convenant tussen SSN en deze SSB.
   4. Zij, die maximaal een jaar voorafgaand aan de activiteit waarvoor de status “student” vereist is, voldeden aan het gestelde onder lid a, b en c. De onder a t/m d genoemden moeten tevens minimaal de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt en mogen niet ouder zijn dan dertig jaren, op het moment dat het evenement plaatsvindt.

   Artikel 2: Deelname buiten mededinging

   Personen die niet voldoen aan de eisen uit artikel 1, kunnen alleen aan het toernooi meedoen als er meer plaatsen beschikbaar zijn dan dat er personen hebben ingeschreven die wél aan artikel 1 voldoen. Zodoende worden deze personen automatisch onderaan de reservelijst geplaatst. Pas als blijkt dat er voldoende plek is, worden deze personen aan de deelnemerslijst toegevoegd. Om misverstanden te voorkomen, dient de organisatie de betrokkenen persoonlijk op de hoogte te stellen als zij kunnen deelnemen. Personen die in deze categorie vallen doen mee buiten mededinging; dat wil zeggen dat hun gereden tijden wel worden geregistreerd, maar ze niet meedoen om de winst in het klassement.

   Artikel 3: Deelname aan de wedstrijd

   Eenieder die één dag voor aanvang van het toernooi op de deelnemerslijst staat, wordt gezien als deelnemer en dient zich uiterlijk dertig minuten voor aanvang van de wedstrijd aan te melden bij de organisatie. De organisatie dient te zorgen dat de deelnemerslijst op de dag voorafgaand aan de wedstrijd volledig geactualiseerd is en dat deelnemers buiten mededinging persoonlijk op de hoogte zijn gebracht.

   Hij/zij die wel deelnemer is, maar zich niet tijdig aanmeldt, wordt niet op de startlijst geplaatst en kan zodoende niet deelnemen. Wel dient diegene het inschrijfgeld achteraf te betalen indien dit, als niet-SSV-lid, nog niet vooraf is gebeurd. Hierover is geen discussie mogelijk. Alleen diegenen die wel willen deelnemen en te laat komen voor de aanmelding, maar vóór het sluiten van de aanmelding (dus uiterlijk dertig minuten voor de aanvang van de wedstrijd) telefonisch contact hebben gezocht met de organisatie, worden wél op de startlijst geplaatst en kunnen deelnemen.

   Artikel 4: Verlies van het recht om deel te nemen

   Het gevolg van een overtreding van een der bepalingen omtrent het recht om deel te nemen betekent het verlies van dit recht

   Artikel 5: Inschrijving

   De methode van inschrijven is als volgt:

   1. Er moet zowel op de Softijs website als op schaatsen.nl worden ingeschreven. De inschrijving zal op 2 november 2022 om 22:00 open gaan en op 9 december 2022 om 23:59 uur sluiten.
   2. Vervolgens moet het inschrijfgeld binnen één week en uiterlijk voor 9 december 2022 om 23:59 uur het inschrijfgeld betaald zijn, volgens artikel 6. 
   3. Als het inschrijfgeld is ontvangen, sta je officieel als deelnemer genoteerd. Je ontvangt dan binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging per e-mail. Als het inschrijfgeld niet op tijd op de rekening van U.S.S.V. Softijs staat wordt de voorlopige inschrijving ongedaan gemaakt. Mocht het toernooi vol zitten, wordt je op de reservelijst geplaatst.

   Artikel 6: Betaling 

   Voor deelnemers lid van een SSV’s wordt het inschrijfgeld achteraf verrekend via de SSV’s waar de deelnemers lid zijn. Ook het definitieve inschrijfgeld wordt achteraf vastgesteld, met een maximum van €31,00 (zegge: eenendertig euro) per deelnemer.

   Personen die zich inschrijven maar geen lid zijn van een SSV dienen binnen één week na inschrijving, doch uiterlijk 9 december 2022 00:00, het inschrijfgeld over te maken naar NL77 RABO 0112 8954 17 t.n.v. Utrechtse Studenten Schaats Vereniging Softijs, onder vermelding van “[naam] deelname NSK Sprint”. Dit geldt ook als de ingeschrevene niet op de deelnemerslijst, maar op de reservelijst staat. Als het inschrijfgeld niet op tijd op de rekening van U.S.S.V. Softijs staat wordt de voorlopige inschrijving ongedaan gemaakt. 

   Er wordt geld teruggestort aan niet-SSV-leden in de volgende gevallen:

   1. Indien er uiteindelijk niet kan worden deelgenomen doordat de wedstrijd te vol zit, in dit geval betreft de restitutie het volledige bedrag;
   2. Indien de betrokkene zich vóór 9 december 2022 afmeldt en wel reeds heeft betaald, in dit geval betreft de restitutie het volledige bedrag;
   3. Indien het definitieve inschrijfgeld lager uitvalt, in dit geval betreft de restitutie het verschil tussen dit definitieve bedrag en het betaalde bedrag.
   4. Indien de betrokkene zich na 9 december 2022 afmeldt, maar iemand op de reservelijst zijn plek kan overnemen. 
   5. Indien de rijder omwege Covid-19 gerelateerde redenen (isolatie of quarantaine) niet kan rijden en dit meer dan zeven dagen van tevoren aangeeft.
   6. Indien de wedstrijd wordt geannuleerd, zie artikel 7.

   Artikel 7: Niet doorgaan van de wedstrijd

   Het NSK wordt in overleg met het Dagelijks Bestuur van SSN afgelast, indien er na de sluitingsdatum van de inschrijving, zich minder dan 15 (vijftien) deelnemers uit 6 (zes) erkende OSSO’s hebben ingeschreven. Wanneer de overheidsmaatregelen omtrent Covid-19 het onmogelijk maken om de wedstrijd in een door de WedCie aanvaardbare wijze door te laten gaan komt deze ook te vervallen. 

   Artikel 8: Deelnemers

   Er kunnen 110 deelnemers meedoen aan de wedstrijd. Er zijn geen limiettijden, maar bij een maximum aantal deelnemers wordt geselecteerd aan de hand van de seizoenstijden op de 500/1000 meter en de PRs op de 500/1000 meter en de volgorde van inschrijving.

   Alle seizoenstijden dienen voor de sluiting van de inschrijving gereden te zijn. Tijden gereden tussen de sluiting van de inschrijving en de wedstrijd worden niet meegenomen.

   Artikel 9: Programmaonderdelen

   1. Op zaterdag zal de wedstrijd om 20:15 uur starten. Op zondag zal de wedstrijd om 17.00 uur starten.
   2. Op zowel zaterdag als zondag zullen alle deelnemers een 500 en 1000 meter rijden. 
   3. De samenstelling van de paren op alle afstanden wordt door loting bepaald. 

   Artikel 10: Loting

   De loting zal door de scheidsrechter worden gedaan.

   Artikel 11: COVID-19

   Het NSK zal alle van dienst zijnde corona maatregelen opvolgen. In het geval dat het door de op dat moment geldende corona maatregelen niet mogelijk is om het NSK Allround 2022 te organiseren, zal er intern gekeken worden naar een alternatief. Mocht de ijsbaan niet open zijn wanneer het toernooi plaats zou vinden zal het NSK Allround 2022 komen te vervallen. In dit geval krijgen de deelnemers hun inschrijfgeld terug. Wanneer een rijder omwege Covid-19 gerelateerde redenen (isolatie of quarantaine) niet kan rijden krijgt de rijder, mits dit meer dan zeven dagen van tevoren is aangegeven, zijn inschrijfgeld terug. 

   Artikel 12: Diskwalificatie

   1. Een overtreding van een rijder, indien door een beslissing van de scheidsrechter bevestigt, resulteert in een diskwalificatie van de rijder voor de betreffende afstand.
   2. Indien de overtreding, naar het oordeel van de scheidsrechter, opzettelijk is gemaakt, dan mag de rijder niet verder deelnemen aan de aangekondigde wedstrijden. De rijder kan dan ook gediskwalificeerd worden voor de reeds gereden afstanden, bij een wedstrijd over meerdere afstanden met één toekenning van prijzen.
   3. Een rijder, die is gediskwalificeerd op een afstand, verliest het recht om te mogen starten op de slotafstand van een kampioenschap of een andere wedstrijd, waar slechts een beperkt aantal rijders op de slotafstand mag starten.

   Artikel 13: Brassen

   Tijden de wedstrijd is brassen verboden. Indien deze regel wordt overtreden, word je geschrapt uit eerdere uitslagen van de wedstrijd en word je uitgesloten van nog te rijden afstanden.

   Artikel 14: Verhouding tussen deelnemers en wedstrijdleiding

   1. De deelnemers moeten zich onvoorwaardelijk onderwerpen aan de wedstrijdleiding.
   2. Een deelnemer die zich direct of indirect over de wedstrijdleiding, over haar uitspraken of over die van de jury op ongepaste wijze uitlaat, kan door de scheidsrechter van het verder deelnemen aan de wedstrijd worden uitgesloten.
   3. De organisatie heeft het recht om te allen tijde het wedstrijdreglement te wijzigen.

   Artikel 15: Titels

   De winnaar van het kampioenschap voert de titel: “Nederlands Studenten Kampioen Sprint Schaatsen 2022”.

   Artikel 16: Uitslag van de wedstrijd

   De uitslag wordt onmiddellijk na de wedstrijd bekend gemaakt. Later zal de uitslag ook op de Softijs site en op schaatsen.nl website staan. . 

   Artikel 17: Aansprakelijkheid

   Voor tijdens de wedstrijd ontstane schade bij een deelnemer (fysiek, materieel of van welke aard dan ook) is de organiserende vereniging geenszins aansprakelijk. Vernielingen toegebracht aan eigendommen van de Vechtsebanen , USSV Softijs worden direct verhaald op de desbetreffende personen/partijen.

   Artikel 18: Slotbepaling

   In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, zullen de bepalingen van ‘Algemene bepalingen’ en ‘Specifieke bepalingen hardrijden langebaan’ van de KNSB van toepassing zijn en tevens het evenementen reglement van de SSN.

   Foto’s

   Heb je zelf foto’s en/of video’s gemaakt? Mail ze naar wedstrijdcommissiesoftijs@gmail.com !

   Partners

   De trotse hoofdsponsor van het GenDx NSK Sprint is GenDX. Door software te ontwikkelen en te verkopen zorgen ze ervoor dat de meest geschikte donor gevonden kan worden voor transplantatiepatiënten. GenDx is een wereldwijde leider op het gebied van moleculaire diagnostiek voor transplantatie.

   Contact

   Heb je vragen of opmerkingen? Je kan ons altijd een mailtje sturen via wedstrijdcommissiesoftijs@gmail.com

   De fantastische commissie die dit evenement mogelijk maakt bestaat uit: Fedor van der Laan, Floor Veldhuis, Joris Stevers, Mirte Neefjes, Sacha Rijers en Stijn Visser.