Tijdens de ALV van maandag 11 maart 2019 is het meerjarenplan ingeslagen, zijn de notulen van de halfjaarlijkse ALV d.d. 15 november 2018 goedgekeurd en is er een HR-wijziging aangenomen. Het meerjarenplan en het gewijzigde huishoudelijk reglement (HR) worden binnenkort op deze pagina geüpload.