Hiernaast vind je de notulen van de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering de dato 18 november 2018. Bij deze ALV zijn onder andere het halfjaarverslag en het financieel halfjaarverslag van het 32e bestuur gepresenteerd, is er een update geweest met betrekking op de kascommissie en heeft het bestuur de leden geïnformeerd over een nieuw boekhoud- en ledenadministratieprogramma.

Bekijk de notulen van de ALV
Bekijk het financieel halfjaarverslag
Bekijk het halfjaarverslag