Op dinsdag 30 april 2019 vond een ALV plaats waarbij Lars de Jong door zestien leden is aangedragen en daarna is benoemd als Lid van Verdienste. De ingezonden brief:

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

Binnen de vereniging, die wij de onze mogen nomen, zijn er eens in de zoveel tijd leden die net even wat extra’s bijdragen aan het geheel. Zij leveren binnen een X aantal jaren vele verdienste, die op korte termijn weinig verschil uitmaken, maar bij een optelling van meerdere jaren een weldegelijk verschil betekenen. Eigenlijk zijn er veel van deze leden, die misschien niet de waardering krijgen die ze zouden moeten krijgen. U.S.S.V. Softijs telt in totaal 2 leden van verdienste. Wij vinden dat Lars de Jong ook een van deze leden zou moeten zijn. Sinds 1 juni 2007 heeft hij op verschillende fronten een bijdrage geleverd aan de vereniging. Naast dat hij in 2012-2013 als Penningmeester in het 26e bestuur actief was, heeft hij ook veel bijgedragen aan verschillende commissies. Deze commissies betreffende:
– Promocommissie
– Skeelercommissie
– Kledingcommissie
– Internetcommissie
– Alumnicommissie
– Grafische commissie
Daarnaast is het belangrijk dat hij na zijn bestuursfunctie ook actief was in de Kascommissie en de Beleidsadviescommissie. In deze commissie had hij een belangrijke rol, ook al werden zijn meningen en standpunten niet altijd gewaardeerd. Ook wanneer Lars geen lid was van de commissies, heeft hij een duidelijke bijdrage geleverd aan het beleid en de financiële rapportage binnen de vereniging, door het geven van zijn standpunten tijdens de ALV’s die de afgelopen jaren zijn geweest. Natuurlijk zijn er meerdere leden die in veel commissies actief zijn of zijn geweest, maar Lars is naast deze commissies ook nog altijd actief als trainer tijdens de woensdagavondtrainingen van Softijs. Al met al geeft hij al meer dan 7 jaar training, waarin hij veel tijd steekt. Deze verschillende feiten zijn voor ons een optelsom geweest om Lars de Jong aan te dragen als Lid van Verdienste.

Wij willen Lars hartelijk bedanken voor wat hij tot nu toe allemaal voor de vereniging betekend heeft en hopen dat hij ook de komende jaren nog een goede tijd heeft bij Softijs! 

Lars (links) als penningmeester van het 26e
bestuur.