Aanmelden

Voornaam *

Achternaam *

man of vrouw? *
ManVrouw

E-mail *

Studentnummer

Relatienummer KNSB

Ben je lid van een SSV? Zo ja, welke? *

Wat is je seizoenstijd op de 500m *

Wat is je seizoenstijd op de 1000m *

Wat is je seizoenstijd van seizoen 2017/2018 op de 500m *

Wat is je seizoenstijd van seizoen 2017/2018 op de 1000m *

Aan welke universiteit of hogeschool studeer je? *

In welke stad studeer je? *

Kom je uit Utrecht en bied je een slaapplaats aan? *

Zoek je een slaapplaats?

Wil je deelnemen aan het dagprogramma/eten op zondag? (Onder voorbehoud)

Indien je mee eet, heb je diëetwensen? (Onder voorbehoud)

Overige opmerkingen